مستربچ شفاف کننده(Clarifier Masterbatch)- استفاده از مستربچ شفاف کننده چه کمکی می کند؟چرا باید از مستربچ شفاف کننده استفاده کرد؟

پلی پروپیلن به طور ذاتی تمایل به بلورینگی دارد و با هسته گذاری تشکیل بلور می دهد و این نواحی بلورینه می توانند شفافیت(عبور نور از محصول) را تحت تاثیر قرار دهد.

تا زمانی که اندازه ی این بلورها از طول موج نور مرئی بزرگتر باشد نور توانایی عبور از پلیمر را نداشته و باعث تار وکدر شدن محصول نهایی می گردد.

با کوچک نمودن نواحی بلورینه، نور مرئی می تواند از پلیمر عبور کند و محصول تهیه شده شفاف به نظربرسد.

برای کوچک تر نمودن نواحی بلورینه باید تعداد هسته ها را افزایش داد، یکی از راه های افزایش تعداد هسته ها افزودن عوامل هسته زا می باشد، مستربچ شفاف کننده داری این عوامل می باشد.

مستربچ شفاف کننده(Clarifier Masterbatch)

با افزودن این عامل تعداد هسته ها بیشتر و سایز نواحی بلورینه کوچکتر می گردد و عبور نور از محصول تسهیل می یابد.

مزایای استفاده از مستربچ شفاف کننده

مزایای استفاده از مستربچ شفاف کننده

  • شفاف نمودن محصول
  • بهبود خواص مکانیکی محصول
  • افزایش مقاومت به ضربه
  • افزایش پایداری ابعادی
  • به دلیل تبلور سریعتر، زمان خنک شدن محصول نهایی کاهش می یابد و چرخه فرآیند تولید با سرعت بالاتری انجام می شود.
محصولات

ما در شبکه های اجتماعی

  •  

 

شرکت دنیا پلیمر اقدام به تولید مستربچ های رنگی، افزودنی، کامپاند کربنات کلسیم و گرانول برای صنعت راه مانند لوازم ترافیکی و ملزومات ساختمان مانند مخازن آب، کلید پریزهای برق و … اقدام نموده است.

  •