مستربچ آتتی باکتریال چیست؟ چرا از مستربچ آنتی باکتریال استفاده می کنند؟

میکروارگانیسم هایی مانند قارچ ها ، باکتری ها و کپک ها موجب آلودگی و لکه در سطح محصولات می شوند، به خصوص در محیط هایی که شرایط محیاتری برای رشد آنها وجود داشته باشد.

برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم از مستربچ های آنتی باکتریال استفاده می کنند.

مستربچ آتتی باکتریال چیست؟
محصولات

ما در شبکه های اجتماعی

  •  

 

شرکت دنیا پلیمر اقدام به تولید مستربچ های رنگی، افزودنی، کامپاند کربنات کلسیم و گرانول برای صنعت راه مانند لوازم ترافیکی و ملزومات ساختمان مانند مخازن آب، کلید پریزهای برق و … اقدام نموده است.

  •