مستربچ آنتی اکسیدان چیست؟چرا باید از مستربچ آنتی اکسیدان استفاده کرد؟

پلیمرها بر اثر استفاده یا در حین فرآیند شدن، با اکسیژن ترکیب شده و منجر به تخریب و تجزیه ی آنها می شود.

مستربچ آنتی اکسیدان چیست؟چرا باید از مستربچ آنتی اکسیدان استفاده کرد؟

پلیمرها در اثر قرار گیری در دمای بالا و تنش های برشی اکسترودر و اکسیژن هوا رادیکال های آزاد تشکیل داده و به زنجیره ها حمله کرده و آنها را به زنجیره های کوچکتر شکسته و تبدیل می کند، این پدیده منجر به تغییر رنگ و خواص مکانیکی، زرد شدگی، کاهش براقیت و شفافیت می گردد.

 این پدیده در برخی پلیمرها منجر به ایجاد اتصالات عرضی(cross linking) و افزایش جرم مولکولی و در برخی دیگر از پلیمرها منجر شکسته شدن و و کاهش جرم مولکولی زنجیره ها می شود.

در هر دو صورت، این رویداد خواص مکانیکی پلیمر را تغییر خواهد داد.

برای جلوگیری از این پدیده از آنتی اکسیدان ها استفاده می شود، این آنتی اکسیدان ها از پلیمر در طول فرآیند یا در حین استفاده محافظت می کنند.

انواع آنتی اکسیدان

اگر آنتی اکسیدان هم استفاده نشود، بیشتر پلیمرهای تولیدی توسط پتروشیمی ها حاوی آنتی اکسیدان هستند و باعث پایداری پلیمر حین فرآیند می شوند.

انواع آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان ها به دو دسته ی اولیه و ثانویه تقسیم می شوند که عملکرد آنها متفاوت است.

آنتی اکسیدان های اولیه: این آنتی اکسیدان ها به عنوان زداینده ی رادیکالهای آزاد عمل کرده و وظیفه ی حفاظت از محصول نهایی را دارند.

آنتی اکسیدان های ثانویه: این نوع آنتی اکسیدان ها درطول فرآیند اکستروژن که دما بالا است از پلیمرحافظت می کند و از تغییر خواص و ظاهر پلیمر جلوگیری می کنند.

مزایای استفاده از مستربچ آنتی اکسیدان

  • جلوگیری از تغییرخواص پلیمر بعد از فرآیند و در زمان سرویس دهی
  • جلوگیری از تغییر شکل ظاهری پلیمر و رنگ
  • محافظت از زرد شدگی
  • حفظ خواص مذاب در حین فرآیند شدن
  • جلوگیری از ترک

تست میزان آنتی اکسیدان در پلیمر

برای اندازه گیری آنتی اکسیدان موجود در پلیمراز تست OIT استفاده می گردد، در این تست نمونه ی پلیمری تا دمای بالا(معمولاً 200 درجه سیلسیوس) با اتمسفر نیتروژن گرم شده و سپس اتمسفر را به اکسیژن تبدیل می کنند، تا زمان تخریب پلیمر را اندازه گیری کنند.

محصولات

ما در شبکه های اجتماعی

  •  

 

شرکت دنیا پلیمر اقدام به تولید مستربچ های رنگی، افزودنی، کامپاند کربنات کلسیم و گرانول برای صنعت راه مانند لوازم ترافیکی و ملزومات ساختمان مانند مخازن آب، کلید پریزهای برق و … اقدام نموده است.

  •