آنتی استاتیک(Antistatic) چیست؟ و چرا باید از  مستربچ آنتی استاتیک استفاده کرد؟

 

زمانی که دو سطح با یکدیگر در تماس هستند و بعد از آنکه جدا می شوند بارهای الکتریکی ساکن به وجود می آید.

اجسامی مانند پلاستیک ها که عایق الکتریکی هستند این بارها را بر روی سطح خود نگه داشته و امکان تخلیه آن را به زمین ندارند.

بارهایی که در فرآیند یا بعد از آن روی سطح پلیمر ایجاد می شوند باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • به دلیل وجود بار های ساکن امکان تخلیه بار به صورت جرقه و خطراتی چون انفجار را می تواند در پی داشته باشد.
  • به دلیل الکتریسیته ساکن امکان جذب گرد و غبار وجود دارد که اثر منفی درظاهر پلاستیک می گذارد.
  • چسبندگی لایه های پلیمری به یکدیگر و تخلیه بار و ایجاد خطر
  • به دلیل خطر تخلیه ناگهانی بار الکتریکی امکان آسیب به تجهیزات الکتریکی و انفجار وجود دارد.

برای جلوگیری از این مشکلات از افزودنی هایی تحت عنوان آنتی استاتیک می توان استفاده نمود.آنتی استاتیک ها از تجمع بارهای الکتریکی ساکن روی سطح پلیمر جلوگیری می کنند.

نحوه ی عملکرد افزودنی آنتی استاتیک

آنتی استاتیک ها معمولا مواد آلی نسبتا کوچک مولکولی هستند که دارای یک سر قطبی می باشند.

بعد از فرآیند شدن به دلیل ناسازگاری نسبی این ترکیبات با پلیمر به سطح مهاجرت کرده و سر قطبی این ترکیب به سمت بیرون قرار می گیرد.

با توجه به اینکه سر قطبی به سمت بیرونی سطح قرار دارد، مولکول های آب در هوا را جذب کرده و بار در سطح پلاستیک پخش می گردد.

آنتی استاتیک(Antistatic) چیست؟

این ترکیبات می توانند از نظر سرعت مهاجرت به دو دسته ی کند و تند  و یا از نظر مدت زمان کارایی به دو دسته مدت زمان تاثیر کوتا و مدت زمان تاثیر بلند تقسیم شوند.

عوامل مختلفی می تواند بر روی عملکرد این ترکیبات تاثیر بگذارد که شامل میزان رطوبت موجود در هوا، فرمولاسیون محصول( برای مثال استفاده از مواد معدنی کارآیی این افزودنی را کاهش می دهد.)، نوع پلیمر غلظت استفاده، نوع افزودنی و ….. می باشد.

با توجه به نوع پلیمر و عملکرد مورد نیاز افزودنی های مختلفی استفاده می گردد.

مزایای استفاده از مستربچ آنتی استاتیک

  • عدم جذب گرد و غبار و آشغال به سطح محصول
  • تسهیل حرکت مواد در اکسترودر
  • عدم ایجاد جرقه به دلیل کاهش تجمع بار الکتریکی در سطح محصول
  • بهبود چاپ پذیری بر روی سطح محصول

جلوگیری از چسبیدن به قالب

شرکت دنیا پلیمر اقدام به تولید مستربچ های رنگی، افزودنی، کامپاند کربنات کلسیم و گرانول برای صنعت راه مانند لوازم ترافیکی و ملزومات ساختمان مانند مخازن آب، کلید پریزهای برق و … اقدام نموده است.

  •